ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Училище мое

Училище мое

2013_school_1_innerbig

Когато със чанта на рамо
към теб се затичам игриво,
как тръпне сърцето ми само,
училище мое красиво!

Когато приседна на чина
и поглед в учебника вперя,
аз зная, че мъдрост и сила,
училище, в теб ще намеря!

Един ден ще стана голяма
и целия свят ще обгръщам,
но тебе, училище мое,
в сърцето си аз ще прегръщам!

Станислава Николаева Иванова ІІІ А клас