ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ

10.12.2018 год. г-жа Керанка Колева

Урок за упражнение – Аз успех пред ст. експерт за Обучението в начален етап Иванка Пенева, учители и депутата Таня Петрова

13.12.17 г. г-жа Йорданка Тренова и 3 б клас,

интердисциплинарен урок по математика, ЧиО и АЕ пред  ст. експерт по Организация на средното образование Йорданка Христова и ст. експерт за Обучението в начален етап Иванка Пенева, учители.

Проектно-базирано обучение с ученици от 2б клас и техните учители г-жа Пламена Великова, г-жа Красимира Гюрова и г-н Момчил Христов, в периода 02-16.10.17 г. на тема: “Къде живее доброто“.

Интегрирани учебни предмети БЕЛ, изобразително изкуство, час на класа и гражданско образование.

11.10.17г. г-жа Ивелина Стамболийска и 3в клас,

открита иновативна практика пред г-жа Елис Смит, преподавател в Колумбийския университет, доц. д-р Фани Бойкова, преподавател в ПУ„ П.Хилендарски“ – гр. Пловдив,  Елена Хаджисотирова и Силвия Атанасова, координатори във Фондация „Америка за България“, учители от цяла България и гр.Варна

03.10.17г. – 3 б клас и г-жа Йорданка Тренова

Гости на събитието бяха министър Лиляна Павлова, депутатите Таня Петрова и Емилия Милкова, кметът на Варна Иван Портних, Председателят на Общински съвет Тодор Балабанов,

Председателят на Комисията по образование Славчо Славов, Наталия

Митева, програмен директор във Фондация „Америка за България“,

учители и родители.