ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Екип

ДИРЕКТОР
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АСД
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
СЛУЖИТЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
ДОМАКИН
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК