ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Пети клас

  • Пети клас

За учебната 2018/ 2019 година ОУ „П. Р. Славейков” ще приема ученици в пети клас за попълване на свободните места в паралелки с изучаванена ЗИП математика.

Учениците участват в подбора чрез сумата от двата най-добри резултата от математически състезания, проведени през учебната 2018/2019 година:

  • Областен кръг на олимпиадата по математика – 2017/2018 г.;
  • Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 31 март 2018 г.;
  • Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 28 април 2018 г.;
  • Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас – 9 юни 2018 г.;
  • НВО по математика;
  • Оценките от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети от раздел А на учебния план.

 

 

Необходими документи:

  • заявление за прием /по образец на училището/
  • копие на удостоверение за завършен начален етап
  • други документи, свързани с изявите на ученика – копия