ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Подготвителна група

Правила за прием в ПГ – може да видите ТУК.

Приложение 1 – може да видите ТУК.

Заявление – може да изтеглите от ТУК.


Подаване на заявления за II класиране на ПГ – 20-21.06.2019 год. в стая 119

Обявяване на резултатите – 25.06.2019 год. след 14.00 часа

Записване на класираните деца – 26-27.06.2019 год. от 9.00 – 17.00 часа

II КЛАСИРАНE

ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

№ по ред входящ номер общ брой точки
1. 65 60