ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Подготвителна група

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

* Акт за раждане на детето;

* Лична карта и/ или документ за адресна регистрация на единия родител;

* Ученическа книжка на друго дете в семейството, което към 15.09.2018 год. ще се обучава е ОУ „Петко Р. Славейков“