ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Подготвителна група

За  ПГ – родителската среща се отменя за 13.09.2021г. от 17:00 ч. Място на провеждане: училищен двор.

Записване в ПГ – може да видите ТУК

Наредба за условията и редът за записване – може да видите ТУК.

График на дейностите – може да видите ТУК

Район на ОУ „Петко Р. Славейков“ – може да видите ТУК.

Заповед за план-приема 2021-2022 г.- може да видите ТУК.


Линк към електронната система за прием: https://dg.is-vn.bg/