ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Първи клас

При констатиране на несъответствие между посочените документи в Правилата за прием в първи клас за учебната 2017/2018 година на ОУ „Петко Р. Славейков” и данните, попълнени в заявлението за кандидатстване, ученикът отпада от класирането.

Записване на приетите ученици на 06.06. и на 07.06.2017г. със съответните документи, определени в Правилата за прием в І клас – от 09,00 часа до 17,00 часа в зала „Европа„ – входът е до физкултурния салон.

 

Публичният линк за достъп до системата за прием в първи клас е: https://school.is-vn.bg

Уважаеми родители,

регистрацията на заявления за прием в първи клас ще е активна на 22.05.2017г. в 10:00ч.

С едно заявление кандидатствате за всички желани училища в общината.

Близнаците кандидатстват с едно заявление – в заявлението се вписват данните на всички близнаци.

С наредбата и критериите можете да се запознаете ТУК

Класиранията се извършват от комисии във всяко училище по алгоритъм, избран от комисията.

Резултатите за всяко училище ще бъдат публикувани на този сайт в раздел „Класирания“ – „Резултати“ – на 05.06 в 17ч.