ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Подкрепа на целодневното обучение на учениците

Национална програма „Училището – територия на учениците“

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“

игралница

През учебната 2015-2016 г. ОУ“П.Р.Славейков“ –Варна работи по Национална програма „Училището – територия на учениците“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“. Проектът подпомага провеждането на съвременно обучение, дава възможности  на децата  да развиват своите дарби.

Наличието на оборудвано помещение за занимания по интереси допринася за адаптиране  към училищния живот, дава шанс на малките ученици да почувстват училището като свой дом и желана територия, където да развиват своите способности.

Целта на общуването между децата става в приятна, близка до домашната обстановка среда.Упражняването на дейности в различни области –наука, изкуства, занимателни игри,образователни игри и спорт цели да обогати личностното развитие и социалния опит на децата, да допринесе за по-задълбочена та им самоподготовка.

Новата организация на времето, средата и пространството дават възможност за съхраняване на детската индивидуалност, за разгръщане на инициативност и въображение.

Специално обзаведената стая  за занимания по интереси създава условия за обогатяване на творческите изяви на учениците.