ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Профил на купувача

Профил на купувача

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕНБИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОД.

 

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ НА ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН ПОД НАЕМ:

 

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЗАУСКА И/ИЛИ ПЛОД

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА МЕЧТАТЕЛИ“, ОУ„ПETKO Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР.ВАРНА И „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОУ„ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ГР.ВАРНА“

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ; ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ТЕХНИКА, МОНТАЖ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКАТА, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- ПО ПРОЕКТ „МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ – „УЧИЛИЩЕ ЗА МЕЧТАТЕЛИ“ ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ – ГРАД ВАРНА, БУЛ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК № 80; ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ.”

Въпроси и отговори №1

 

 

Чертежи на мебели по обществена поръчка

 

ПРОЕКТ ЕЛ. ЧАСТ

 

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА МЕЧТАТЕЛИ“, ОУ„ПETKO Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР.ВАРНА И „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОУ„ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР.ВАРНА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА МЕЧТАТЕЛИ“, ОУ„ПETKO Р.СЛАВЕЙКОВ“ ГР.ВАРНА“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: “  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА   ОУ„ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“ – ГР.ВАРНА“

Vrata.jpg

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 „доставка и монтаж на мебели по предварително изработен проект; доставка и инсталация на техника, монтаж и обучение на учители и технически лица за използване на техниката,  въвеждане в експлоатация- по проект „Мултифункционален ЦЕНТЪР ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ – „УЧИЛИЩЕ ЗА МЕЧТАТЕЛИ“  ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ – ГРАД ВАРНА, БУЛ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК № 80; ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ.”

Удължаване на срока за приемане на оферти за доставка на закуски до 21.12.2016г. до 16:00 часа.

Процедури по ЗОП Документация
09.12.2016 г.

Доставка на закуски и/или плод
за ПГ и I-IV клас

 

пок. 9048063 от 25.11.2015 г.
Доставка на закуски и/или плод
за ПГ и I-IV клас

 

Процедура закуски

Заповед за стартиране на ОП

Протокол за класиране на оферти

 

Публична покана
Заповед за стартиране на ОП
Комплект документи
Протокол за класиране на оферти
Договор за доставка
Фактури

реш. 654714 от 17.03.2015 г.
Доставка на учебници и учебни помагала
за учебната 2015/2016 г.
Решение за откриване на процедура
Покана към изд. Анубис-Булвест
Покана към изд. Бит и техника
Покана към изд. Изкуства
Покана към изд. Просвета
Покана към „С.А.Н.-Про“ ООД

Решение за определяне на изпълнители
Протокол – изд. Анубис-Булвест
Протокол – изд. Бит и техника
Протокол – изд. Изкуства
Протокол – изд. Просвета
Протокол – „С.А.Н.-Про“ ООД


Договор – изд. Анубис-Булвест
Договор – изд. Бит и техника
Договор – изд. Изкуства
Договор – изд. Просвета
Договор – „С.А.Н.-Про“ ООД


Фактура – авансова – изд. Анубис-Булвест
Фактура – авансова – изд. Бит и техника
Фактура – авансова – изд. Изкуства
Фактура – авансова – изд. Просвета
Фактура – авансова – „С.А.Н.-Про“ ООД


Фактура – окончателна – изд. Анубис-Булвест
Фактура – окончателна – изд. Бит и техника
Фактура – окончателна – изд. Изкуства
Фактура – окончателна – изд. Просвета
Фактура – окончателна – „С.А.Н.-Про“ ООД


Информация за изпълнението – изд. Анубис-Булвест
Информация за изпълнението – изд. Бит и техника
Информация за изпълнението – изд. Изкуства
Информация за изпълнението – изд. Просвета
Информация за изпълнението – „С.А.Н.-Про“ ООДпок. 9037239 от 10.12.2014 г.
Доставка на закуски и/или плод
за ПГ и I-IV класПублична покана
Заповед за стартиране на ОП
Протокол за класиране на оферти
Комплект документи
Договор за доставка
Фактура за м. декември
Фактура за м. ноември
Фактура за м. октомври
Фактура за м. септември
Фактура за м. май
Фактура за м. април
Фактура за м. март
Фактура за м. февруари
Фактура за м. януарипок. 9024479
Доставка на закуски и/или плод
за ПГ и I-IV класФактура за м. декември
Фактура за м. ноември
Фактура за м. октомври