ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Уважаеми родители,

Уважаеми родители,


От 16.03.2020 г. стартира обучение от разстояние. Започна прилагането на нови иновативни похвати и Вие ни подкрепихте. Тествахме различен дизайн на урока, окуражихме учениците. Развиха се нови форми на общуване, на опознаване, на близост.
Доказахме, че можем заедно. Осигурихте възможност децата Ви да усвояват учебното съдържание, да придобиват нови знания. Педагогическата колегия умее да поддържа фокуса върху ученика. Проектно базираното обучение дава възможност за дългосрочна промяна.
Благодаря Ви за начина, по който изискванията се спазват и за всички , стоплящи сърцето примери на взаимна помощ!
Нели Павлова