ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

V Национален ученически конкурс “Българските архитектурни паметници в макети“