ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

График за консултации

График за консултации

График за консултации на учители от начален етап  II срок

График за консултации на учители от прогимназиален етап  II срок