ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

График за консултации

График за консултации

График за консултации начален етап

График за консултации прогимназиален етап