ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Първи клас

 

Нови правила за прием в първи клас за учебната 2018/2019 год. Можа да ги видите ТУК.

Адреси на район за 1 клас на ОУ „П. Р. Славейков са публикувани на сайта на община Варна. Може да ги видите ТУК.

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година. Може да видите ТУК.

Списък на класираните деца в I клас за учебната 2018/2019 год. може да видите ТУК.

Записването на класираните деца в I клас за учебната 2018/2019 година започва от 06.06.2018 год. до 08.06.2018 год. (включително) от 9.00 до 17.00 часа в стая 108, ет. 1.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС:

* Акт за раждане на детето;

* Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група;

* Лична карта и/ или документ за адресна регистрация на единия родител, където е регистрирано детето (според заявлението за кандидатстване за прием I клас).