ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Първи клас

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година. Може да видите ТУК.

Линк към електронната система за прием: https://school.is-vn.bg/

Класиране от 05-06-2019 за прием в първи клас: ТУК

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

    1. 1.Заявление по образец /попълва се на място при записване на ученика/;

    1. 2.Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал;

    1. 3.Копие от акта за раждане на детето;

  1. 4.Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8 ал. 4, т. 1, 2, 5 от Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ЗА ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ В I КЛАС

СРОК: 10-12.06.2019 ГОД. (включително)

Работно време: 09.00 – 17.00 часа

Информация на приетите в групите за целодневно обучение на 27.06.2019 год. (първа родителска среща на I клас)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ – може да видите ТУК

ЗАПИСВАНЕ I КЛАС – II КЛАСИРАНЕ

  • Дати: 14.06.2019 год. от 09,00 до 17,00 часа в стая 113
  • Дати: 17.06.2019 год. от 14,00 до 17,00 часа в стая 113

ЗАПИСВАНЕ I КЛАС – III КЛАСИРАНЕ

Дата: 21.06.2019 год. от 09,00 до 17,00 часа в стая 113