ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Родителски срещи

Родителски срещи

Родителски срещи-ПГ на 01.09.2016 г. от 17.00 часа в Актова зала;
на 12.09.2016 г. от 17.00 часа за родителите на всички ученици по паралелки .