ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Родителски срещи

Родителски срещи

Родителски срещи:
 на 19.09.2017г. от 18:30 часа
 – VIа в 210 стая
 – VIб в 302 стая
 – VIд в 308 стая
 – VIе в 119 стая
 – VIIв в 303 стая от 18:40 часа
на 20.09.2017г. от 18:30 часа
 – VIв в 212 стая