ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Седмично разписание

Седмично разписание

Седмично разписание начален етап

Седмично разписание прогимназиален етап

Седмично разписание I клас и ГЦОУД I и II клас