ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Ваканции и промяна на смени

Ваканции и промяна на смени


Начало и край на ваканциите през учебната 2016/2017 година:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна

Неучебни дни:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

31.05.2017 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)