ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

Заповед за преустановяване на учебно – възпитателния процес в ОУ „Петко Р. Славейков“