ОУ "Петко Рачев Славейков" гр. Варна

ЗАЙЦИТЕ

Някога си зайците имали бой с орлите, че поканили и лисиците да им помогнат, а те отговорили: „Помогвахме ви, ако не занехме кои сте и с кои имате бой.“

Които ся карат с по-силните, мъчно помощ намерват.