Основно училище
„Петко Р. Славейков“гр. Варна

Виж повече

Актуална информация
за прием

Виж повече

Информация за
Е-обучение

Напред

Денят не убивай, часът не губи,
стягай се, учи се и трудът люби

Петко Р. Славейков

Непрекъснато обновяваща се
материална база

Виж повече

Съвремеността на училищното образование не се изразява само в компютъризация, технологизация и механично заимстване на успешен опит от чужди образователни практики. Тя е начин на мислене. Тя е отношение към случващото се зад стените на класната стая. Тя е професионалното ежедневие на учителя, белязано със сложни, непредвидими и емоционално наситени ситуации.

ПОВЕЧЕ ЗА ОУ „Петко Р. Славейков“

ОУ „Петко Рачев Славейков“ е образователна институция с 30-годишна история, с утвърден престиж сред обществеността на град Варна. Иновативно училище с екип от професионалисти, високо квалифицирани, търсещи и експериментиращи, разчитащи на опита, но отворени за иновации. Екип, който осъзнава отговорността си пред обществото да мотивира и вдъхновява децата, да гради техните умения и компетентности, да подкрепя креативността, творческото и емоционалното им израстване.

Обособява се като самостоятелно училище през 1990 година

С утвърден престиж сред обществеността на града

Носител на награда „Варна”

Носител на награда „WEBIT AWARDS”

Традиционно високи резултати на НВО – седми клас

Ежегодно призови места на олимпиади, състезания, конкурси

Иновативно училище от 2017 г.

Прилагане на съвременни образователни технологии

Две професионални учебни общности – в начален и прогимназиален етап

Ефективно професионално взаимодействие и сътрудничество на учителите

Облачна технология за комуникация

АКТУАЛНО

НВО 7 клас – 2024г.

НВО 7 клас – 2024г.

НВО 7 клас - 2024г. Български език и литература - 19 юни 2024г. Математика - 21 юни 2024г. Начало: 9:00 часа Уважаеми ученици и родители, на началната страница на сайта на РУО-Варна са публикувани препратки към информацията за провеждане на НВО 7 клас и дейностите по...

повече информация
Директорът на ОУ „Петко Р. Славейков“ отличен с награда „Св. Иван Рилски“ на Министертво на образованието и науката

Директорът на ОУ „Петко Р. Славейков“ отличен с награда „Св. Иван Рилски“ на Министертво на образованието и науката

Таня Петрова  – директор на Основно училище „Петко Р. Славейков“ е един от петимата директори на училища в цялата страна, които получиха награда „Св. Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката на официална церемония в Рилския манастир. Изключително...

повече информация
Великденско математическо състезание 2024г. – окончателни резултати

Великденско математическо състезание 2024г. – окончателни резултати

На 27 април 2024г. се проведе Великденско математическо състезание за ученици от I до X клас. Традиционно състезанието беше организирано и проведено в ОУ „Петко Р. Славейков” в партньорство със СМБ-Варна. ОКОНЧАТЕЛНИ резултати от състезанието - тук Информация относно...

повече информация

Нашето училище в снимки

Галерия