Основно училище
„Петко Р. Славейков“гр. Варна

Виж повече

Непрекъснато обновяваща се
материална база

Виж повече

Актуална информация
за прием

Виж повече

Информация за
Е-обучение

Напред

Денят не убивай, часът не губи,
стягай се, учи се и трудът люби

Петко Р. Славейков

Съвремеността на училищното образование не се изразява само в компютъризация, технологизация и механично заимстване на успешен опит от чужди образователни практики. Тя е начин на мислене. Тя е отношение към случващото се зад стените на класната стая. Тя е професионалното ежедневие на учителя, белязано със сложни, непредвидими и емоционално наситени ситуации.

ПОВЕЧЕ ЗА ОУ „Петко Р. Славейков“

ОУ „Петко Рачев Славейков“ е образователна институция с 30-годишна история, с утвърден престиж сред обществеността на град Варна. Иновативно училище с екип от професионалисти, високо квалифицирани, търсещи и експериментиращи, разчитащи на опита, но отворени за иновации. Екип, който осъзнава отговорността си пред обществото да мотивира и вдъхновява децата, да гради техните умения и компетентности, да подкрепя креативността, творческото и емоционалното им израстване.

Обособява се като самостоятелно училище през 1990 година

С утвърден престиж сред обществеността на града

Носител на награда „Варна”

Традиционно високи резултати на НВО – седми клас

Ежегодно призови места на олимпиади, състезания, конкурси

Иновативно училище от 2017 г.

Прилагане на съвременни образователни технологии

Две професионални учебни общности – в начален и прогимназиален етап

Ефективно професионално взаимодействие и сътрудничество на учителите

Облачна технология за комуникация

АКТУАЛНО

Втори учебен срок

От 6 февруари учениците от 3 до 7 клас ще се обучават втора смяна с начало на учебните занятия 13:30ч. Първи и втори клас остават без промяна в учебния график. От...

повече информация
Oбявяване на победителите в конкурса „Дърво с корен“

Oбявяване на победителите в конкурса „Дърво с корен“

На 27 януари от 10.30 часа, в Полския институт в София, е церемонията по обявяване на победителите в конкурса "Дърво с корен" в присъствието на всички участници. Нашият чинар е носител на титлата "Дърво на годината 2022" и ще участва в надпреварата за "Европейско...

повече информация

Награждаване на участниците от математическия турнир „Иван Салабашев“ и Коледно математическо състезание

Награждаване на участниците от математическия турнир "Иван Салабашев" и Коледно математическо състезание, ще се състои на 8.02.2023г. - сряда от 12:30ч. в Актова зала на ОУ "Петко Р. Славейков" гр....

повече информация

Нашето училище в снимки

Галерия