Ръководството и целия педагогически екип на ОУ „Петко Р. Славейков“ благодари на всички родители и ученици, които ни подкрепиха в реализацията на идеята за набиране на средства за озеленяване с участието си в дарителската кампания. Набраната с общи усилия сума е 4024 лв. Още през месец октомври започва засаждането на красиви храсти в училищния двор. Надяваме се, че и занапред ще ни подкрепяте в нашите усилия да направим училището привлекателно място за децата. Тези училищни проекти с обществена полза възпитават социална ангажираност и отговорност у децата.