От 6 февруари учениците от 3 до 7 клас ще се обучават втора смяна с начало на учебните занятия 13:30ч.

Първи и втори клас остават без промяна в учебния график.

От ръководството