Успешна учебна 2023/2024 година за учениците от ОУ „Петко Р. Славейков“ участващи във фолклорна група „Славеи“:
1. Фолклорен фестивал „Фолклорен изгрев“ – гр. Варна /19-21.04.2024г./
2. III-ти фолклорен фестивал на изкуствата „Тракия – земята на Орфей“.
3. Сертификат за участие по проект „Обичаи и обреди в танците на българите“ на фонд „Култура“ към Община Варна.