Таня Петрова  – директор на Основно училище „Петко Р. Славейков“ е един от петимата директори на училища в цялата страна, които получиха награда „Св. Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката на официална церемония в Рилския манастир. Изключително признание за постигнатите високи резултати в професионалната дейност на ръководители на образователни институции.

„Призванието ви е възвишено, трудно и благородно, но още по-голяма е отговорността. От вас зависи нивото на образованието, желанието на учениците да учат културата и ценностите, които се възпитават, както и добрите резултати в учението. Промяната на образованието започва от директорите“, каза заместник-министърът на образованието и науката  Емилия Лазарова, която връчи тазгодишните призове. Тя посочи, че с труда, иновативността и лидерството си отличените училищни ръководители доказват, че образователната система има професионално подготвени личности с много качества и компетентности.

По думите на заместник-министър Лазарова отличените директори създават модерна образователна среда и приобщават родителите към училищния живот, а успехите, които постигат ръководените от тях училища, дават много поводи за гордост. „Вашите ученици постигат високи резултати в образователния процес. Екипите Ви работят целенасочено за формиране на умения и компетентности, свързани с динамиката на днешния ден, с професията на бъдещето. Реализирате училищни политики за иновации и за  трансформации“, заяви заместник-министърът.