ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

29 септември 2023 година /петък/

НАРОДНА ТОПКА Vв – Vг клас
БЯГАНЕ 30м. – 7 клас
БАСКЕТБОЛ
НАРОДНИ ХОРА

Европейски ден на спорта в училище /ЕДСУ/ е ден,
посветен на насърчаването на физическата
активност на учениците в цяла Европа, като се
залага на елемента на забавлението.

ДУХЪТ ЖИВЕЕ В ЗДРАВО ТЯЛО!