Екип

Директор

Таня Петрова

Зам. – директори учебна дейност

Нели Павлова
Веселина Дамаскова

Зам. – директори АСД

Искра Андреева
Камелия Гунева

Учители начален етап

Добринка Петкова

главен  учител

Анна Бонева

старши  учител

Бистра Йорданова

старши учител

Валентина Василева

старши  учител

Геновева Иванова

старши  учител

Дияна Димитрова

старши  учител

Женя Пенчева

старши  учител

Живка Марина

старши учител

Звездалина Атанасова

старши  учител

Ивелина Стамболийска

старши  учител

Калинка Янкова

старши  учител

Керанка Колева

старши  учител

Кремена Георгиева

старши  учител

Кристина Юлиева

старши  учител

Милена Кирилова

старши  учител

Николай Пеев

старши  учител

Павлина Арнаудова

старши  учител

Петя Петрова

старши  учител

Пламена Станева

старши  учител

Пламена Великова

старши  учител

Пламенка Пеева

старши  учител

Таня Николова

старши  учител

Яна Кирилова

старши  учител

Велина Костадинова

учител

Гергана Атанасова

учител

Илияна Чобанова

учител

Искра Димова

учител

Кристияна Кунева

учител

Савина Аспарухова

учител

Светлана Стефанова

учител

Цветелина Георгиева

учител

Учители прогимназиален етап

Милена Янчева

главен учител АЕ

Валентина Иванова

старши учител БЕЛ

Мария Димитрова

старши учител БЕЛ

Стефка Конакчиева

старши учител БЕЛ

Цветослава Каменова

старши учител БЕЛ

Анита – Десислава Андреева

учител БЕЛ

Пролетка Петрова

учител БЕЛ/История

Дияна Петрова

старши учител Математика

Капка Георгиева

старши учител Математика

Юлия Кичукова

старши учител Математика

Деница Димитрова

учител Математика

Диана Христова

учител Математика/География

Десислава Йорданова

РИКТ

Ивалина Пенчева

старши учител ИТ

Кремена Николова

старши учител ИТ

Паулина Ненчева

учител ИТ/Математика

Албена Едрева

старши учител АЕ

Розалина Димитрова

старши учител АЕ

Светлана Найденова

старши учител АЕ

Светломира Кузманова

старши учител АЕ

Милен Котов

старши учител История

Иванка Петрова

старши учител География

Анелия Вълчева

старши учител Биология/Химия

Марияна Даскалова

старши учител Биология/ЧП

Мария Кръстева

старши учител Физика/Математика

Станимирка Савова

старши учител Физика

Гергана Русева

учител  ТП

Иванела Керанова

старши учител Музика

Цанка Тодорова

старши учител Музика

Момчил Христов

старши учител ИИ

Евелина Илиева

учител ИИ

Валентина Георгиева

учител ФВС

Веселин Георгиев

учител ФВС

Свилен Колев

учител ФВС

Стефани Йорданова

учител ФВС

Надежда Газибарова

учител ФВС

Сияна Смилкова

училищен психолог

Мария Стефанова

училищен психолог

Есел Зюлкярова

ресурсен учител

 

Административен персонал

Стела Раданова

главен счетоводител

Искра Сърмаджиева

технически сътрудник

Милена Михова

човешки ресурси

Ирена Велкова

касиер-домакин