Екип

Директор

Таня Петрова

Зам. – директори учебна дейност

Светлана Славова
Нели Павлова

Зам. – директори АСД

Искра Андреева
Камелия Гунева

Учители начален етап

Добринка Петкова

главен  учител

Анна Бонева

старши  учител

Валентина Василева

старши  учител

Вярка Грозданова

старши  учител

Геновева Иванова

старши  учител

Дияна Димитрова

старши  учител

Женя Пенчева

старши  учител

Звездалина Атанасова

старши  учител

Ивелина Стамболийска

старши  учител

Йорданка Тренова

старши  учител

Калинка Янкова

старши  учител

Керанка Колева

старши  учител

Кремена Георгиева

старши  учител

Кристина Калчева

старши  учител

Милена Кирилова

старши  учител

Николай Пеев

старши  учител

Павлина Арнаудова

старши  учител

Петя Петрова

старши  учител

Пламена Станева

старши  учител

Пламена Великова

старши  учител

Пламенка Пеева

старши  учител

Таня Николова

старши  учител

Яна Кирилова

старши  учител

Гергана Атанасова

учител

Искра Димова

учител

Кристияна Кунева

учител

Савина Аспарухова

учител

Светлана Стефанова

учител

Цветелина Георгиева

учител

Людмила Атанасова

старши  учител ПГ

Учители прогимназиален етап

Валентина Иванова

старши учител БЕЛ

Мария Димитрова

старши учител БЕЛ

Марияна Стоянова

старши учител БЕЛ

Стефка Конакчиева

старши учител БЕЛ

Пролетка Петрова

учител БЕЛ/История

Дияна Петрова

старши учител Математика

Йорданка Иванова

старши учител Математика

Михаил Иванов

старши учител Математика

Диана Христова

учител Математика/География

Десислава Йорданова

РИКТ

Ивалина Пенчева

старши учител ИТ

Кремена Николова

старши учител ИТ

Паулина Ненчева

учител ИТ/Математика

Милена Янчева

главен учител АЕ

Албена Едрева

старши учител АЕ

Розалина Димитрова

старши учител АЕ

Светлана Найденова

старши учител АЕ

Светломира Кузманова

старши учител АЕ

Милен Котов

старши учител История

Иванка Петрова

старши учител География

Анелия Вълчева

старши учител Биология/Химия

Марияна Даскалова

старши учител Биология/ЧП

Мария Кръстева

старши учител Физика/Математика

Гергана Русева

учител  ТП

Иванела Керанова

старши учител Музика

Цанка Тодорова

старши учител Музика

Момчил Христов

старши учител ИИ

Евелина Илиева

учител ИИ

Валентина Георгиева

учител ФВС

Веселин Георгиев

учител ФВС

Свилен Колев

учител ФВС

Стефани Йорданова

учител ФВС

 

Сияна Смилкова

училищен психолог

Есел Зюлкярова

ресурсен учител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административен персонал

Стела Раданова

главен счетоводител

Искра Сърмаджиева

технически сътрудник

Милена Михова

човешки ресурси

Ирена Велкова

касиер-домакин