Екип

Директор

Таня Петрова

Зам. – директори учебна дейност

Светлана Славова
Марияна Стоянова
Нели Павлова

Зам. – директори АСД

Искра Андреева
Камелия Гунева

Учители начален етап

Добринка Петкова

главен  учител

Анна Бонева

старши  учител

Валентин Симеонов

старши  учител

Валентина Василева

старши  учител

Вярка Грозданова

старши  учител

Геновева Иванова

старши  учител

Дияна Димитрова

старши  учител

Женя Пенчева

старши  учител

Ивелина Стамболийска

старши  учител

Йорданка Тренова

старши  учител

Калинка Янкова

старши  учител

Керанка Колева

старши  учител

Кремена Георгиева

старши  учител

Кристина Калчева

старши  учител

Милена Кирилова

старши  учител

Николай Пеев

старши  учител

Петя Петрова

старши  учител

Пламена Станева

старши  учител

Пламена Великова

старши  учител

Пламенка Пеева

старши  учител

Таня Николова

старши  учител

Яна Кирилова

старши  учител

Гергана Атанасова

учител

Ивелина Панайотова

учител

Искра Димова

учител

Савина Аспарухова

учител

Цветелина Георгиева

учител

 

Людмила Атанасова

старши  учител ПГ

Десимира Донева

учител ПГ

Учители прогимназиален етап

Валентина Иванова

старши учител БЕЛ

Стефка Конакчиева

старши учител БЕЛ

Пролетка Петрова

учител БЕЛ/История

Християна Христова

учител БЕЛ/География

Дияна Петрова

старши учител Математика

Дочка Сталева

старши учител Математика

Йорданка Иванова

старши учител Математика

Татяна Тодорова

Старши учител Математика

Ивалина Пенчева

РИКТ

Кремена Николова

старши учител ИТ

Паулина Ненчева

учител ИТ/Математика

Милена Янчева

главен учител АЕ

Албена Едрева

старши учител АЕ

Розалина Димитрова

старши учител АЕ

Светлана Найденова

старши учител АЕ

Светломира Кузманова

старши учител АЕ

Милен Котов

старши учител История

Иванка Петрова

старши учител География

Анелия Вълчева

старши учител Биология/Химия

Марияна Даскалова

старши учител Биология/ЧП

Станимирка Савова

главен учител Физика/ИТ

Гергана Русева

учител  ТП

Иванела Керанова

старши учител Музика

Цанка Тодорова

старши учител Музика

Момчил Христов

старши учител ИИ

Евелина Илиева

учител ИИ

Емилия Илиева

старши учител ФВС

Веселин Георгиев

учител ФВС

Свилен Колев

учител ФВС

Стефани Йорданова

учител ФВС

 

Сияна Смилкова

училищен психолог

Виолина Великова

училищен психолог

Есел Зюлкярова

ресурсен учител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административен персонал

Стела Раданова

главен счетоводител

Искра Сърмаджиева

технически сътрудник

Милена Михова

човешки ресурси

Ирена Велкова

касиер-домакин