Екип

Директор

Таня Петрова

Зам. – директори учебна дейност

Нели Павлова
Иванка Петрова

Зам. – директор АСД

Камелия Гунева

Учители начален етап

Добринка Петкова

главен  учител

Пламена Великова

главен учител

Анна Бонева

старши  учител

Бистра Йорданова

старши учител

Валентина Василева

старши  учител

Геновева Иванова

старши  учител

Дияна Димитрова

старши  учител

Женя Пенчева

старши  учител

Живка Марина

старши учител

Звездалина Атанасова

старши  учител

Ивелина Стамболийска

старши  учител

Калинка Янкова

старши  учител

Керанка Колева

старши  учител

Кремена Георгиева

старши  учител

Кристина Юлиева

старши  учител

Милена Кирилова

старши  учител

Николай Пеев

старши  учител

Павлина Арнаудова

старши  учител

Петя Петрова

старши  учител

Пламена Станева

старши  учител

Пламенка Пеева

старши  учител

Таня Николова

старши  учител

Яна Кирилова

старши  учител

Велина Костадинова

учител

Гергана Атанасова

учител

Илияна Чобанова

учител

Искра Димова

учител

Кристияна Кунева

учител

Савина Аспарухова

учител

Светлана Стефанова

учител

Цветелина Георгиева

учител

Учители прогимназиален етап

Милена Янчева

главен учител АЕ

Валентина Иванова

старши учител БЕЛ

Мария Димитрова

старши учител БЕЛ

Стефка Конакчиева

старши учител БЕЛ

Цветослава Добринова

старши учител БЕЛ

Анита-Десислава Андреева

учител БЕЛ

Пролетка Петрова

учител БЕЛ/История

Дияна Петрова

старши учител Математика

Капка Савова

старши учител Математика

Юлия Илиева

старши учител Математика

Диана Христова

учител Математика/География

Десислава Йорданова

РИКТ

Ивалина Пенчева

старши учител ИТ

Кремена Николова

старши учител ИТ

Паулина Ненчева

учител ИТ/Математика

Албена Едрева

старши учител АЕ

Розалина Димитрова

старши учител АЕ

Светлана Найденова

старши учител АЕ

Светломира Кузманова

старши учител АЕ

Милен Котов

старши учител История

Анелия Вълчева

старши учител Биология/Химия

Марияна Даскалова

старши учител Биология/ЧП

Мария Кръстева

старши учител Физика/Математика

Гергана Русева

учител  ТП

Иванела Керанова

старши учител Музика

Цанка Тодорова

старши учител Музика

Момчил Христов

старши учител ИИ

Елисавета Стоянова

учител ИИ

Евелина Илиева

учител ИИ

Валентина Георгиева

учител ФВС

Веселин Георгиев

учител ФВС

Свилен Колев

учител ФВС

Стефани Йорданова

учител ФВС

Петко Цанков

учител ФВС

Сияна Смилкова

училищен психолог

Есел Зюлкярова

ресурсен учител

 

Административен персонал

Стела Раданова

главен счетоводител

Искра Сърмаджиева

технически сътрудник

Милена Михова

човешки ресурси

Ирена Велкова

касиер-домакин