Записване на приети деца в ПГ от I-во класиране

от 07.06-10.06.2022г

Място – зала ,,Европа“

Работно време:

от 9.00 часа до 17.00 часа