Четвъртокласниците от ОУ „Петко Р. Славейков“ за поредна година с блестящи резултати на Национално външно оценяване.
Сравнителният анализ показва, че постиженията на учениците чувствително надвишават средните стойности за област Варна и страната.
Над 60 % от възпитаниците на ОУ „Петко Р. Славейков“ са постигнали резултат между 90 и 100 точки, показател за изключителната работа на педагогическия колектив и отличното сътрудничество между учители, ученици и родители.