Материална база

ОУ „Петко Р. Славейков“ разполага с непрекъснато обновяваща се материална база. Учениците от начален етап учат в изцяло реновирани класни стаи, всяка от които е с уникален интериор, оборудвани с интерактивни дъски, мултимедийни проектори. Поетапно се обновяват класни стаи, коридори, създадени са два нови кабинета, снабдени с най-модерна техника. Предстои откриването на нов компютърен кабинет.

Амбицията ни е да създадем адекватни условия за осъществяване на съвременен образователен процес и среда, която да възпитава естетически вкус.