Ивелина Стамболийска – старши учител в начален етап в ОУ „Петко Р. Славейков“ е удостоена с награда „Варна“ за „Учител на годината” в областта на основното образование за 2024 година.

Наградите се присъждат с решение на Общинския съвет – Варна в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Престижните отличия се връчват на изявени учители, ученици, преподаватели, учени, учителски и научни колективи за постиженията им през изминалата година.

Госпожа Ивелина Стамболийска работи като учител в начален етап в ОУ „Петко Р. Славейков“ от 28 години и уверено следва своя път на професионално израстване като уважаван и ценен педагог в училищната общност. Избрала професията си с любов и ясното убеждение, че това е нейната сила, чрез която ще бъде в полза на обществото. Учителството за нея е призвание и мисия, което й носи удовлетворение и смисъл.