Учениците от пети клас показаха творчески умения и математически познания в изработката на пирамиди за здравословно и балансирано хранене.
Предмет: Технологии и предприемачество
Водещ учител: Гергана Русева