Участие в национален кръг „Ключът на музиката“-финален кръг 2021-2022

ръководители г-жа Иванела Керанова и г-жа Цанка Тодорова