На 11.12.2022г. /неделя/ ще се проведе XXX-то издание на Коледното математическо състезание за ученици от І до VІІ клас. Традиционно състезанието се организира и провежда в ОУ „Петко Р. Славейков”.
За учениците от І и ІІ клас времетраенето е 90 минути, а за останалите от ІІІ до VІІ клас – 120 минути.
Начало на състезанието: І и ІІ клас – 08.30 часа; ІІІ – VІІ клас – 11.00 часа
Записването на желаещите за участие ще се извърши в ОУ „Петко Р. Славейков” – Варна, І етаж, стая 109 от 28.11. до 08.12.2022г. със следното работно време:
в делнични дни от 08.00 до 10.00 часа, от 12.00 до 13.30 часа и от 15.00 до 17.00 часа;