Изключително горди сме, че днес Кралското Научно Дружество на Нидерландия /Royal Dutch Society of Sciences and Humanities – https://khmw.nl/ награди най-добрите студенти за 2022/2023г. в областта на точните науки и технологиите /Prize Award ceremonies of the Young Talent Awards and the Responsible Internet Graduation Awards/.

Сред наградените е и нашият бивш ученик Христо Иванов /учещ в Radboud University/, който получи признание като един от най-добрите студенти по биология в Нидерландия 👏