Лаборатория „Екология и зелена енергия“ е още една иновативна образователна технология. Формирана е за представяне и синтезиране на иновативен опит и генериране на развиващи идеи с крайни методически резултати – екологични образователни модели и ресурси, които могат да бъдат приложени на практика.

Благодарност за доверието на МОН към ОУ „Петко Р. Славейков“ – Варна, на министър проф. Галин Цоков за личното му присъствие на форума, на РУО-Варна в лицето на госпожа Ирена Радева, на Кмета на Варна и неговия заместник господин Попов, на директори, заместник директори и учители от 10-те училища от цялата страна, които се присъединиха към нас в тази важна инициатива:

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград,

СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен,

ОУ „Александър Георгиев -Коджакафалията, гр. Бургас,

СУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново,

ОУ “Елин Пелин”, гр. Пловдив,

ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик,

ОУ „Петко Рачев Славейков“ гр. Велико Търново,

СУ „Ст. Караджа“ гр. Каварна

ОУ “Васил Левски” гр. Разград,

НПМГ „Акад. А. Чакалов“, гр. София

Благодарност на научните екипи от ВВМУ Варна и Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ за техния ценен принос и подкрепа в реализацията на нашите цели.

Благодарност на всички, които отделиха време и усилия, за да бъдат активни участници в този важен форум.

Искрено се надявам, че общата ни дейност носи смисъл не само за нас, а и за цялата образователна общност. Заедно имаме възможност да предадем стремежа към устойчиво бъдеще на нашите ученици.

Лаборатория „Екология и зелена енергия“ е една значима възможност за нас, училищата-партньори и научните екипи да се срещнат и споделят своите идеи и постижения в областта на екологията и зелената енергия. Подчертавайки значението на съвместните усилия, дейностите в Лабораторията дадоха възможност за активно обсъждане на ключови теми, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Презентациите и дискусиите в рамките на Лабораторията се фокусираха върху иновативни методи, инструменти и технологии в образованието, насочени към развитието на екологични умения и ценности в учениците.

Обсъдените теми бяха с практическа насоченост, близки до живота и практиката, като по този начин постигнатите резултати в Лабораторията допринасят за по-широко разпространение на иновациите в образованието и за подобряване на учебния процес, не само по екологични и енергийни въпроси.

Въздействието на Лабораторията върху формирането на бъдещите поколения е многопластово.

Първо, тя осигурява образователна среда, където учениците развиват компетентности и умения, необходими за разбиране на актуални екологични проблеми и търсене на иновативни решения за тях.

Второ, чрез активно участие в проекти и дейности, свързани с екология и зелена енергия, учениците развиват отговорност и осъзнаване за значимостта на опазването на околната среда.

Трето, Лабораторията подпомага формирането на екологично съзнание в учениците, които са готови да поемат активна роля в бъдещето, имат устойчив жизнен стил и насърчават хората около тях да средват екологични практики.

С увереност:

Ще продължим да работим в партньорство и да създадем общност, която развива и внедрява новаторски образователни модели, свързани с опазване на околната среда и устойчив начин на живот;

Ще планираме дизайн на интегративно екологично обучение.

Споделянето на практики е важна стъпка, но е само началото на по-голям процес за промяна и иновация в училищата. Например:

* Обединението и активната работа в STEM центрове Лаборатория „Екология и зелена енергия“ ще улесни обмена на знания и опит между учителите и същевременно ще даде възможност за интегративно преподаване от двама или повече учители, които могат да обединяват различно учебно съдържание в един урочен час;

* Възможно е структурирането на учебното съдържание по нов начин, който ще позволи на учениците да имат представа за света и да прилагат ученето си в реални житейски ситуации.

* ​Включването на инструментариум от Лабораторията ще стимулира креативността на учениците и ще ги подготви да използват новаторски решения за решаване на проблеми в областта на екологията и зелената енергия.

Пожелавам на всички участници в Лаборатория „Екология и зелена енергия“ успешно продължаване на работата и стремеж към постигане на мисията ни – устойчиво бъдеще, в което децата ни остават тук, в България, живеят като успешни, здрави и щастливи хора!