На 01 ноември 2023г. (сряда) ще се проведе тридесет и вторият есенен математически турнир „Черноризец Храбър“ за ученици от IІ до ХІІ клас. Традиционно състезанието се организира и провежда от ОУ „Петко Р. Славейков”. Научна, методическа и организационна координация се осъществява от екип на ИМИ-БАН (Координатори) с ръководител проф. Борислав Лазаров (Национален координатор). Официална страница на Турнира е http://www.math.bas.bg/ch
Участниците са разделени на 6 възрастови групи: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас.
Участниците в една възрастова група работят по еднакви задачи, но класирането за всеки клас е отделно. Състезанието е под формата на тест с 5 избираеми отговора, който е от 15 задачи за 2 клас, 20 задачи за 3-6 клас, 25 за 7-8 клас и 30 задачи за 9-12 клас.

Време за работа: 1 час и 30 минути
За учениците от втори клас – 60 минути

Начало на състезанието: 11.00 часа

Записването на желаещите за участие ще се извърши в ОУ „Петко Р. Славейков” – Варна, І етаж, стая 109 от 23.10. до 27.10.2023г. със следното работно време:

в делнични дни от 08.30 до 10.00 часа, от 12.00 до 13.30 часа и от 15.30 до 17.00 часа;