На 01 ноември 2022г. (вторник) ще се проведе тридесет и първия есенен
математическия турнир „Черноризец Храбър“ за ученици от IІ до ХІІ клас.
Традиционно състезанието се организира и провежда от ОУ „Петко Р. Славейков” и
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“. Научна, методическа и организационна
координация се осъществява от екип на ИМИ-БАН (Координатори) с ръководител
проф. Борислав Лазаров (Национален координатор). Официална страница на Турнира е
http://www.math.bas.bg/ch.
Участниците са разделени на 6 възрастови групи: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8
клас, 9-10 клас и 11-12 клас.
Участниците в една възрастова група работят по еднакви задачи, но
класирането за всеки клас е отделно. Състезанието е под формата на тест с 5 избираеми
отговора, който е от 15 задачи за 2 клас, 20 задачи за 3-6 клас, 25 за 7-8 клас и 30 задачи
за 9-12 клас.
Време за работа: 1 час и 30 минути
За учениците от втори клас – 60 минути
Начало на състезанието: 11.00 часа
Записването на желаещите за участие в ОУ „Петко Р. Славейков” – Варна,
І етаж, стая 109 от 24.10. до 28.10.2022г. със следното работно време:
в делнични дни от 08.00 до 10.00 часа, от 12.00 до 13.30 часа и от 15.00 до 17.00часа;