Днес честваме Международния ден на учителя – на хората, които учат децата не само на знания и умения, но и как да отстояват себе си, принципите и ценностите си.

Да, интернет, дигитализацията, глобализацията и пандемията ни промениха рязко и бързо. Новите поколения идват с нови изисквания, а ние сме свидетели и преки участници в сблъсъка между устойчивия модел и необходимостта от промяна.
Защото голямата задача е да ги подготвим за бъдещето, което не можем да предвидим, но образованието и учителите трябва да го изградят и създадат. Това е мисия. И тя не е нова – още Сократ отбелязва, че „Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд“.

Затова моя кауза от години е осигуряване и запазване на социалния и професионалния статус на учителя. Това е пътят той да бъде лидерът в класната стая. Лидерът, който знае пътя към верния отговор и може да насочи децата към него; лидерът, който е напълно свободен и професионално отговорен в своята работа; лидерът, който има достатъчно време да твори, изследва и работи с децата, а не с чиновниците; лидерът, който има родителите за партньори; лидерът, който е държавната гаранция, че образованието, и то качественото образование, е достъпно за всеки.
Благодаря Ви, че заедно работим за образование, което (мечтая си…?!) ни води към държава на щастливи хора.

Честит празник, уважаеми колеги! Поклон пред труда Ви!

Таня Петрова
Директор