По Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, ОУ „петко Р. Славейков“ организира занимания в следните модули:

Модул „Изкуства“

I група – Музика с ръководител Иванела Керанова

II група – Театър с ръководител Гергана Атанасова

III група – Кино с ръоводител Пролетка Петеова

Модул „Спорт“

I група – Волейбол с ръководител Свилен Колев

II група – Баскетбол с ръководител Надежда Газибарова