НВО – Български език и литература
Общо явили се 136.
95 ученици са с Отличен 6. Двойки и тройки няма.
Среден брой точки-86.46, което е с 15.5 точки над средния за регион Варна и с 16 точки над средния за страната.
НВО – Математика
Общо явили се 134.
82 ученици са с Отличен 6, като с пълен брой точки 100 са 17 ученици.
Среден брой точки-83.46, което е с 21.65 точки над средния за регион Варна и с 26.13 точки над средния за страната.
Поздравления за всички ученици и техните учители: Милена Кирилова, Пламенка Пеева, Николай Пеев и Кремена Георгиева!👏