Уважаеми родители,

Откриването на новата 2023 – 2024 учебна година ще се състои на
15.09.2023г. от 11:30ч.
През първия учебен срок учениците ще се обучават ВТОРА смяна.

Успешна учебна година!