Традиционно ОУ „Петко Р. Славейков“ е между първенците на Национално външно оценяване в 7 клас и през 2024 година.
Седмокласниците са постигнали едни от най-високите резултати за град Варна, които значително надвишават средните стойности за областта и страната.
Заслужен резултат от целенасочените усилия и доброто сътрудничество в училищната общност на ОУ „Петко Р. Славейков“.