Подаване на документи за прием в 5 клас за учебна 2024/2025 година:

 • заявление (попълва се на място при подаване на документи);
 • копие на удостоверение за завършен начален етап (представя се и оригинал за сравнение);
 • НЕ се изисква служебна бележка за резултати от състезания (попълват се служебно):
  – Областен кръг на олимпиадата по математика;
  – Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас;
  – Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“;
  – Математическо състезание „Европейско кенгуру“;

Подаване на документи: от 24.06.2024г. до 28.06.2024г. в стая № 111 от 9:00ч до 17:00ч.