Уважаеми родители,
можете да получите заявеното униформено облекло
на ул. „Дрин“ 1 /занимални/ на
07.09.2023г. – от 16:00 до 18:30 часа
08.09.2023г. – от 09:00 до 19:00 часа
Моля, получателите на униформено облекло да представят получената при
замерване ЗАЯВКА!
––––––––––––––––––––––––––––––––
НОВИ ЗАЯВКИ ЗА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ И ЧАСОВЕ:

от 12 до 20 септември, всеки делничен ден /без събота и неделя/,
с приемно време от 11:00 – 13:30 часа,  и от 14:00 – 16:00 часа
на ул. „Шипка“ № 18, ет. 1, офис 104 – „Виктория Уникат“.
Моля, да се спазват посочените дати и часове!
След 20 септември поръчки и закупуване на ученически униформи ще се
извършват във фирмения магазин на ул. „Фредерик Шопен“ № 14.
Успешна учебна година на нашите ученици!