Конкурс с макети на тема „Електричеството и прогресът“,НАОП „Николай Коперник „, гр. Варна.

Ученици от ОУ „Петко Р. Славейков “ участваха с макети в конкурс на тема: „Електричеството и прогресът „, НАОП „Николай Коперник „, гр. Варна

 Калина Панайотова от 6д клас спечели 1-во място. Друга ученичка: Габриела Пейчева,  5д клас спечели поощрителна награда. Мила Кондева, получи грамота за участие.
Ръководен учител: Гергана Русева
Калина Панайотова,  6д

Клип на печелившия проект.