Конкурс с макети на тема „Електричеството и прогресът“,НАОП „Николай Коперник „, гр. Варна.

Ученици от ОУ „Петко Р. Славейков “ участваха с макети в конкурс на тема: „Електричеството и прогресът „, НАОП „Николай Коперник „, гр. Варна

 от 6д клас спечели 1-во място. Друга ученичка: от  5д клас спечели поощрителна награда. М.К., получи грамота за участие.
Ръководен учител: Г.Р.
Клип на печелившия проект.