Пети клас

Приети ученици в V клас за учебната 2023 2024 г.

Регламент за преместване в пети клас учебна 2024-2025 г

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ в пети клас учебна 2023-2024 г