Подготвителна група

За ПГ – родителската среща се отменя за 13.09.2021г. от 17:00 ч.
Място на провеждане: училищен двор.

Линк към електронната система за прием: https://dg.uslugi.io/pg