Първи клас

Родителската среща ще се проведе на 07.09.2021 г. (вторник).

От 17:00 ч. за всички родители в училищния двор на училището.
От 17:30 ч. в класните стаи с класните ръководители.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

На линка на Община – Варна, https://school.is-vn.bg родителите на бъдещите първокласници могат да получат следната информация:

1. График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община – Варна;
2. Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община – Варна;
3. Прилежащ район на ОУ „Петко Р. Славейков“