Първи клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

На линка на Община – Варна, https://school.uslugi.io родителите на бъдещите първокласници могат да получат следната информация:

1. График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община – Варна;
2. Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община – Варна;
3. Прилежащ район на ОУ „Петко Р. Славейков“