Приети ученици в 5 клас за учебната 2024/2025 година – списък.

Записване: от 02.07.2024г. до 03.07.2024г. в стая 111 от 08:00ч. до 16:00ч.

Необходими документи:

  • заявление по образец;

  • копие на акт за раждане;