Успех за Даниел Панайотов от IV Г клас  в  ОУ „Петко Р. Славейков“ на  Националната олимпиада „Знам и мога“

Национална олимпиада „Знам и мога“ не просто е състезание, а почит към интелекта и уменията на учениците.

Поздравления за нашия ученик Даниел Панайотов от IV Г клас, който се класира на 16-то място в страната!

Това е най-високият резултат за регион Варна.

Отличителна черта на олимпиадата е нейният интердисциплинарен характер. Тя позволява на участниците да приложат знанията си от различни области, включително екология, здравеопазване и БДП. Даниел Панайотов не само демонстрира владеенето  на учебното съдържание, но и способност  да го приложи в контекст на реални проблеми и ситуации.

Такива успехи не се постигат само с индивидуални усилия. Зад  постижението на Даниел стои многогодишната работа на класния ръководител Анна Бонева,  други учители, родители и училището, което го подкрепя и му предоставя възможности да развива своя потенциал.

Успехът на Даниел Панайотов е вдъхновяващ пример за всички четвъртокласници.