В периода 20.03-25.03.2022 ОУ,,Петко Р. Славейков“, Варна, участва в мобилност 3 по европейски проект Еразъм+ ,,Възобновяеми източници на енергия”.

Домакин: Гимназия ,,Йосип Броз Тито”, Скопие.

Тема на мобилността: ,, Биомасата – енергиен източник с голям потенциал”

Участие: училища-партньори от Италия, Румъния, Турция, Северна Македония и България.

Малките славейковчета показаха своите разработки и изследвания по темите:

  • Заводи за биомаса в България;
  • Опазване на околната среда;
  • Изграждане на котли за биогаз чрез STEM подход.

Учениците ни показаха своите познания, ангажираност, новаторски идеи и отговорна гражданска позиция; обогатиха културния си опит, споделиха и обмениха множество идеи за за възобновяеми енергийни източници и развиха STEAM уменията си чрез споделяне на добри практики.