В периода 27.02-04.03.2022 ОУ,,Петко Р. Славейков“, Варна, участва в мобилност 2 по европейски проект Еразъм+ ,,Възобновяеми източници на енергия”.

Домакин: Гимназия ,,Мария Росетти”, Букурещ.

Тема на мобилността: ,,Водноелектрически централи“и ,,Вредни емисии „.

Участие: училища-партньори от Италия, Румъния, Турция, Северна Македония и България.

Малките славейковчета показаха своите разработки и изследвания по темите:

  • Водноелектрически централи в България;
  • Вредни емисии на СО2 – количествен анализ и решение на проблема;
  • Пасивни къщи- как да живеем природосъобразно и ефективно?

Темата за възобновяеми енергийни източници, намаляване на вредните емисии на СО2, природосъобразен начин на живот и опазване на околната среда са сред приоритетните за устойчиво развитие на Европейския съюз. Учениците ни показаха своите познания, ангажираност, новаторски идеи и отговорна гражданска позиция; обогатиха културния си опит, споделиха и обмениха множество идеи за международно сътрудничество.